Google marketing

Google marketing je veľmi populárny v internetovom svete. Reklamu si každá firma môže zakúpiť a platiť za službu Ads. Existuje aj iná alternatíva a tá sa nazýva seo optimalizácia, ktorá Vám ušetrí peniaze za reklamu. Optimalizácia vo vyhľadávačoch pozostáva z offPage optimalizácie a onPage optimalizácie. Každý web projekt by mal spĺňal pravidla Google, aby dostal do lepšej pozícii pri vyhľadávaní. Zmeny sa realizujú na web stránky teda onPage. OffPage faktory sa robia mimo stránky. Existuje tristo faktorov, ktoré ovplyvňujú pozíciu Vašej web stránky na Google. Algoritmus vyhľadávača Google sa mení každé tri mesiace a preto web stránku je potrebné prispôsobovať súčasným pravidlám. Keďže táto problematika je naozaj komplikovaná určite budete potrebovať podporu IT firmy, prípadne marketingovej agentúry, ktorá sa venuje optimalizácii vo vyhľadávačoch a teda biznisu na internete.

19. novembra 2018